Debug informatie:
ID=039626859 ∙ extID=|library/marc/vlacc|9626859 ∙ BSID=library\m\vlacc\rest
material=zbbBook ∙ language=dut ∙ languageo=ger ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=460 ∙ hl_cnt=36 ∙ gl_hl_cnt=115 ∙ date_ent=20151112 ∙ date_mut=20160527 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
idbrongevonden opmatch regel (debug)
c:pba:7387136library/m/pbs: rest
c:ob:3446650library/m/oba: rest
533549library/v/antwerpen/heist-op-den-bergvlaccid: 9626859rest
veldbevattoegevoegd van id
_ImportTime2015-11-16 08:20:50
marcleader00916aam a2200313 4500
cf0019626859
cf00520160527162909.0
cf008151112s2016 0 dut
df020## |a9789021561769 |9paperback
df035## |a9789021561769
df035## |aBBA000152203
df040## |aBoekenBank |bdut |cOpen Vlacc
df041## |hger
df084## |a638.5
df096## |9424 |aTuinieren
df100## |aSchacht, Mascha |4aut
df245#0 |aStadstuinieren |hBOEK
df260## |aUtrecht |bKosmos |ccop. 2016
df300## |a160 p. |bill.
df365## |b19.99 |cEUR
df521## |avolwassenen
df534## |aBalkon Basics : Stadtgärtnern für Anfänger
df650## |aTuinieren |9vtr
df650## |aStadstuinen |9vtr
df650## |aKuipplanten |9vtr
df650## |aBalkons |9vtr
df650#7 |2a::tv.18584:1 |aKuipplanten |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
df650#7 |2a::tv.2366:1 |aBalkons |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
df650#7 |2a::dg.1:1 |avolwassenen |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
df650#7 |2a::zv.PTTUTU:1 |aTuinieren: Tuinieren |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
df650#7 |2a::tv.224946:1 |aTuinieren |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
df650#7 |2a::tv.31884:1 |aStadstuinen |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
df650#7 |2a::nur.424:1 |aTuinieren |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
df650#7 |2a::tv.6108:1 |aBalkons |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
df650#7 |2a::zv.PTTUTU:1 |aTuinieren |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
df650#7 |2a::tv.47256:1 |aKuipplanten |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
df650#7 |2a::tv.68958:1 |aTuinieren |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
df650#7 |2a::dg.1:1 |avolwassenen |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
df650#7 |2a::nur.424:1 |aTuinieren |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
df650#7 |2a::tv.63638:1 |aStadstuinen |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
df693#2 |9PTTUTU |aNatuur |xPlanten - Tuin |yTuinieren |zTuinieren
df999## |aTuinieren |bTuinieren |cPT |d2016 |fSCHA |zVN ZIZO 2*9
df999## |c638.5 |d2016 |fSCHA |zVN SISO 2*4
meta_author |tpersonal |fMascha |lSchacht |rSchacht, Mascha |caut |9Mascha Schacht
meta_isbn9789021561769
meta_isbnyear97890215617692016
meta_subject |tTuinieren |tStadstuinen |tKuipplanten |tBalkons
meta_titleStadstuinieren
meta_vlaccid9626859
branches |aZBB |rss20160527
branches |aBRAS |svi |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |aWIJN |svnfzvpt |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |aBORN |szvpt |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |aGROB |svnvn |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |aLILL |szvpt |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |aRETI |szvpt |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |aPUUR |szvpt |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |aHETA |svn |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |aAART |szvpt |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |aKALM |szvpt |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |aLIER |svnf |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |aTURN |svi |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |aBONH |szvpt |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |aOUDT |sb-vnf |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |aHERS |szvpt |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |aGEEL |svbzvpt |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |aSTKW |szvpt |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |aOLEN |szvpt |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |aSTAB |szvpt |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |aMERK |szvpt |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |aMOL |szvpt |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |m638.5 SCHA |aBRAS |svi |bBT4091206 |kbras-b-nf |rss20160407 |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |mTuinieren: Tuinieren |aWIJN |svnfzvpt |bWI0322067221 |kwijn-b-nf |rss20160519 |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |mTuinieren: Tuinieren |aBORN |szvpt |bBO449412 |kborn-b-nf |rss20160404 |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |m638.5 |aGROB |svnvn |bGD0718975 |kgrob-b-nf |rss20160412 |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |mTuinieren: Tuinieren |aLILL |szvpt |bLI19009302113 |klill-b-nf |rss20160413 |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |mTuinieren: Tuinieren |aRETI |szvpt |bRE36008062064 |kreti-b-nf |rss20160429 |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |mTuinieren: Tuinieren |aPUUR |szvpt |bPR15013462931 |kpuur-b-nf |rss20160413 |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |m638.5 |aHETA |svn |bHT2237115 |kheta-b-nf |rss20160420 |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |mTuinieren: Tuinieren |aAART |szvpt |bAA176382X |kaart-b-nf |rss20160407 |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |mTuinieren: Tuinieren |aKALM |szvpt |bKH1594309 |kkalm-b-nf |rss20160406 |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |m638.5 SCHACHT |aLIER |svnf |bLR256320X |klier-b-nf |rss20160510 |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |m638.5 |aTURN |svi |bTH1603021 |kturn-b-nf |rss20160415 |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |mTuinieren: Tuinieren |aBONH |szvpt |bBN22010770143 |kbonh-b-nf |rss20160614 |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |m638.5 SCHA |aOUDT |sb-vnf |bOT05009212434 |koudt-b-nf |rss20160419 |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |mTuinieren: Tuinieren |aHERS |szvpt |bHR26008776977 |khers-b-nf |rss20160621 |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |mTuinieren: Tuinieren |aGEEL |svbzvpt |bGE2161689 |kgeel-b-nf |rss20160412 |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |mTUINIEREN : Tuinieren |aSTKW |szvpt |bSK30057269 |kstkw-b-nf |rss20160421 |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |mTuinieren: Tuinieren |aOLEN |szvpt |bOL32008718511 |kolen-b-nf |rss20160406 |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |mTuinieren: Tuinieren |aSTAB |szvpt |bST10013733533 |kstab-b-nf |rss20160414 |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |mTuinieren: Tuinieren |aMERK |szvpt |bMP32330000900483 |kmerk-b-nf |rss20160606 |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |mTuinieren: Tuinieren |aMOL |szvpt |bML201661591 |kmol-b-nf |rss20160426 |id0Ac:pba:7387136 |nmrestc:pba:7387136
branches |aOB-Berchem-De-Poort |svz-pttu |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |aOB-Antwerpen-Brederode |svz-pttu |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |aOB-Deurne-Arena |svz-pttu |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |aOB-Berendrecht-Viswater |svz-pttu |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |aOB-Antwerpen-Elsschot |svz-pttu |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |aOB-Antwerpen-Permeke |svz-pttu |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |aOB-Borgerhout-Vredegerecht |svz-pttu |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |aOB-Antwerpen-Kielpark |svz-pttu |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |aOB-Merksem |svz-pttu |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |aOB-Merksem-Maantje |svz-pttu |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |aOB-Wilrijk-Bist |svz-pttu |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |aOB-Antwerpen-Luchtbal |svz-pttu |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |aOB-Hoboken |svz-pttu |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |aOB-Ekeren |svz-pttu |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |aOB-Deurne |svz-pttu |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |mTuinieren - SCHA |aOB-Berchem-De-Poort |svz-pttu |b080016334672 |kNF |rss20160411 |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |mTuinieren - SCHA |aOB-Antwerpen-Brederode |svz-pttu |b080016334742 |kNF |rss20160411 |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |mTuinieren - SCHA |aOB-Deurne-Arena |svz-pttu |b080016334705 |kNF |rss20160411 |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |mTuinieren - SCHA |aOB-Berendrecht-Viswater |svz-pttu |b080016334753 |kNF |rss20160411 |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |mTuinieren - SCHA |aOB-Antwerpen-Elsschot |svz-pttu |b080016334716 |kNF |rss20160411 |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |mTuinieren - SCHA |aOB-Antwerpen-Permeke |svz-pttu |b080016324345 |kNF |rss20160411 |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |mTuinieren - SCHA |aOB-Antwerpen-Permeke |svz-pttu |b080016334635 |kNF |rss20160411 |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |mTuinieren - SCHA |aOB-Borgerhout-Vredegerecht |svz-pttu |b080016334731 |kNF |rss20160411 |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |mTuinieren - SCHA |aOB-Borgerhout-Vredegerecht |svz-pttu |b080020107823 |kTS |rss20190904 |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |mTuinieren - SCHA |aOB-Antwerpen-Kielpark |svz-pttu |b080016334720 |kNF |rss20160411 |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |mTuinieren - SCHA |aOB-Merksem |svz-pttu |b080016334650 |kNF |rss20160411 |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |mTuinieren - SCHA |aOB-Merksem-Maantje |svz-pttu |b080016334764 |kNF |rss20160411 |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |mTuinieren - SCHA |aOB-Wilrijk-Bist |svz-pttu |b080016334694 |kNF |rss20160411 |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |mTuinieren - SCHA |aOB-Antwerpen-Luchtbal |svz-pttu |b080016334775 |kNF |rss20160411 |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |mTuinieren - SCHA |aOB-Hoboken |svz-pttu |b080016334661 |kNF |rss20160411 |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |mTuinieren - SCHA |aOB-Ekeren |svz-pttu |b080016334683 |kNF |rss20160411 |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |mTuinieren - SCHA |aOB-Deurne |svz-pttu |b080016334646 |kNF |rss20160411 |id0Bc:ob:3446650 |nmrestc:ob:3446650
branches |p3939512^GOBH^HV^VNF^638.5^VNF^-^-^-^-^VOLWASSENEN: Non-fictie^^^^^ |b3939512 |sVNF |m638.5 |kVNF |aGOBH_HV |rss20160421 |id0E533549 |nmrest533549
frabl
2891EC7B5F1ACA0
key1
balkon basics stadtgartnern fur anfanger
key2
schacht,mascha
mat
zbbBook
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
stadstuinieren