Debug informatie:
ID=03326415 ∙ extID=|library/marc/vlacc|326415 ∙ BSID=library\m\vlacc\rest
material=zbbBook ∙ language=dut ∙ type=Fictie ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=141 ∙ hl_cnt=14 ∙ gl_hl_cnt=47 ∙ date_ent=19860805 ∙ date_mut=20151026 ∙ nbd_sum=false ∙ nbd_rev=false ∙ news_rev=false
idbrongevonden opmatch regel (debug)
72980wise-westvlaanderen: rest
veldbevattoegevoegd van id
_ImportTime2013-01-07 16:20:58
marcleader00527aam a2200205 4500
cf001326415
cf00520151026094203.0
cf008860805s1979 1 dut
df020## |a90-6306-106-4 |9paperback
df040## |aVLACC I |bdut |cOpen Vlacc
df100## |aDe Pillecyn, Filip |4aut
df245#0 |aBlauwbaard |hBOEK
df250## |a6
df260## |aLeuven |bDe Clauwaert |c1979
df300## |a109 p.
df365## |b12,50 |cEUR
df521## |avolwassenen
df600## |aBlauwbaard |csprookjesfiguur |9vth
df650## |aRomans |9vge
df852 |a4000 |bMagazijn Fictie (infopunt) |cPILL |e@ |lPILL |pOS0730750 |wN |x79/2795 |yB2 |67085745 |91999-05-26T00:00+0200 |id1972980 |nmrest72980
df852 |a4150 |bMagazijn |cM-PILL |dMagazijn (vraag aan infobalie) : |e@ |lM-PILL |p004784 |wN |x[Naar magazijn.] |yB2 |3Naar magazijn. |69537974 |92007-01-22T00:00+0100 |id1972980 |nmrest72980
df852 |a4180 |bVolwassenen Magazijn Fiction |cDEPI |d[Volwassenen Magazijn Fiction] [aanvragen aan de b |e@ |lDEPI |pHA0217921 |wN |xSeq: 2 |yB2 |69537975 |92000-02-28T00:00+0100 |id1972980 |nmrest72980
df852 |a4250 |bMagazijn |cPILL |e@ |lPILL |pIM0034827 |wN |xSeq: 3 [175 F.] |yB2 |69537976 |91996-08-09T00:00+0200 |id1972980 |nmrest72980
df852 |a4230 |bMagazijn fictie |cPILL |dMAGAZIJN FICTIE (aanvragen aan de balie) |e@ |lPILL |pIP0292575 |wN |xSeq: 4 [1979] |yB2 |69537977 |91996-12-11T00:00+0100 |id1972980 |nmrest72980
df852 |a4490 |bMagazijn volwassenen fictie |cPILL |dMagazijn Fictie |e@ |lPILL |pOB0275344 |wN |xSeq: 5 |yB2 |69537978 |92008-04-16T00:00+0200 |id1972980 |nmrest72980
df852 |a4480 |bMagzijn volwassenen fictie |cPILL |dMagazijn : |e@ |lPILL |pOR577 |wN |xSeq: 6 |yB2 |69537979 |92003-08-22T00:00+0200 |id1972980 |nmrest72980
df852 |a4541 |bMagazijn : Fictie : |cPILL |e@ |lPILL |pRL0710814 |wN |xSeq: 7 [2/79/1667] |yB2 |69537980 |91995-05-23T00:00+0200 |id1972980 |nmrest72980
df852 |a4570 |bMagazijn volwassenen fictie |cPILL |dBoek: magazijn : romans |e@ |lPILL |pTH0106348 |wN |xSeq: 8 [175 F] |yB2 |69537981 |92009-03-24T00:00+0100 |id1972980 |nmrest72980
df852 |a4560 |bMagazijn volwassenen |cPILL |dMagazijn - Vraag aan een medewerker |e@ |lPILL |p89098943 |wN |xSeq: 9 |yB2 |69537982 |91996-11-28T00:00+0100 |id1972980 |nmrest72980
df852 |a4580 |bMagazijn volw. fictie |cPILL |dVOLWASSENEN: MAGAZIJN FICTION : |e@ |lPILL |pVN0144053 |wN |xSeq: 10 [120 F] |yB2 |69537983 |91995-11-24T00:00+0100 |id1972980 |nmrest72980
df852 |a4620 |bMagazijn volwassenen |cP.50 PILL |dMAGAZIJN: magazijncollectie volwassenen |e@ |lP.50 PILL |pWI0101451 |wN |xSeq: 11 [240 F] |yB2 |69537984 |91996-09-25T00:00+0200 |id1972980 |nmrest72980
df852 |a4380 |bMagazijn volwassen roman |cPILL |e@ |lPILL |p15585.L |wN |yB2 |612317879 |92000-06-16T00:00+0200 |id1972980 |nmrest72980
df999## |fDEPI |zVF 2*4
meta_author |tpersonal |fFilip |pDe |lPillecyn |rDe Pillecyn, Filip |caut |9Filip De Pillecyn
meta_isbn9789063061067
meta_isbnyear97890630610671979
meta_subject |pBlauwbaard (sprookjesfiguur) |gRomans
meta_subject |pBlauwbaard (sprookjesfiguur) |gRomans |lHistorische literatuur |lBlauwbaard |lBlauwbaard (personage) |lBlauwbaard (sprookjes) |id1972980 |nmrest72980
meta_titleBlauwbaard
meta_vlaccid326415
branches |aZBB |rss20151026
branches |a4000 |mPILL |bOS0730750 |wN |kB2 |rss19990526 |sMagazijn Fictie (infopunt) |id1972980 |nmrest72980
branches |a4150 |mM-PILL |sMagazijn (vraag aan infobalie) : |b004784 |wN |kB2 |xNaar magazijn. |rss20070122 |id1972980 |nmrest72980
branches |a4180 |mDEPI |s[Volwassenen Magazijn Fiction] [aanvragen aan de b |bHA0217921 |wN |kB2 |rss20000228 |id1972980 |nmrest72980
branches |a4250 |mPILL |bIM0034827 |wN |kB2 |rss19960809 |sMagazijn |id1972980 |nmrest72980
branches |a4230 |mPILL |sMAGAZIJN FICTIE (aanvragen aan de balie) |bIP0292575 |wN |kB2 |rss19961211 |id1972980 |nmrest72980
branches |a4490 |mPILL |sMagazijn Fictie |bOB0275344 |wN |kB2 |rss20080416 |id1972980 |nmrest72980
branches |a4480 |mPILL |sMagazijn : |bOR577 |wN |kB2 |rss20030822 |id1972980 |nmrest72980
branches |a4541 |mPILL |bRL0710814 |wN |kB2 |rss19950523 |sMagazijn : Fictie : |id1972980 |nmrest72980
branches |a4570 |mPILL |sBoek: magazijn : romans |bTH0106348 |wN |kB2 |rss20090324 |id1972980 |nmrest72980
branches |a4560 |mPILL |sMagazijn - Vraag aan een medewerker |b89098943 |wN |kB2 |rss19961128 |id1972980 |nmrest72980
branches |a4580 |mPILL |sVOLWASSENEN: MAGAZIJN FICTION : |bVN0144053 |wN |kB2 |rss19951124 |id1972980 |nmrest72980
branches |a4620 |mP.50 PILL |sMAGAZIJN: magazijncollectie volwassenen |bWI0101451 |wN |kB2 |rss19960925 |id1972980 |nmrest72980
branches |a4380 |mPILL |b15585.L |wN |kB2 |rss20000616 |sMagazijn volwassen roman |id1972980 |nmrest72980
frabl
42652D8618F1ACA0
key1
blauwbaard
key2
de pillecyn,filip
mat
zbbBook
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
Blauwbaard