Debug informatie:
ID=032986133 ∙ extID=|library/marc/vlacc|2986133 ∙ BSID=library\m\vlacc\rest
material=zbbBook ∙ language=dut ∙ languageo=fre ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=age6-8;ageYouth ∙ rose_rnk=216 ∙ hl_cnt=1 ∙ gl_hl_cnt=108 ∙ date_ent=20060512 ∙ date_mut=20140407 ∙ nbd_sum=true ∙ nbd_rev=true ∙ news_rev=true
idbrongevonden opmatch regel (debug)
596362wise-westvlaanderen: rest
veldbevattoegevoegd van id
_ImportTime2013-01-07 16:57:45
marcleader00714aam a2200253 4500
cf0012986133
cf00520140407143952.0
cf008060512s2006 0 dut
df020## |a90-209-6611-1
df040## |aVLACC I |bdut |cOpen Vlacc
df041## |hfre
df084## |a700.7
df100## |aCouprie, Katy |4aut
df245#0 |aIn het museum |bik zie, ik zie wat jij niet ziet |hBOEK
df260## |aTielt |bLannoo |c2006
df300## |a[280] p. |bill.
df365## |b12,95 |cEUR
df521## |a6-8
df534## |aTout un Louvre
df650## |aKunst bekijken |9jtr
df693#0 |9VRKUN |aVRIJE TIJD - KUNST |xKunst
df700## |aLouchard, Antonin |4aut
df852 |a4000 |bJeugd Info 6-8 jaar |cVRKUN |e@ |hVRKUN |pOS288805X |wN |yB5 |2BZJ |66990135 |92006-09-21T00:00+0200 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4040 |bjeugd informatief |cJ 700.7 |dnon-fictie jeugdafdeling: |e@ |lJ 700.7 |p0663860 |wN |xPA |yB5 |2BSJ |68073160 |92007-02-09T00:00+0100 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4020 |bJeugd info: vrije tijd - kunst |cVRKUN |dJeugdinfo: Vrije tijd - Kunst |e@ |hVRKUN |pAZ0677892 |wN |xSeq: 2 [12.95 aanwinsten 2006] |yB5 |2BZJ |68073161 |92006-12-01T00:00+0100 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4060 |bKLEINE BIB : TIENERKAMER (+9) ZJVRIJ - Jeugd info: vr.t./ku. |cVRKUN |dKLEINE BIB : TIENERKAMER (+9) INFORMATIEVE BOEKEN |e@ |hVRKUN |pBB1378996 |wN |xSeq: 3 |yB5 |2BZJ |68073162 |92009-03-03T00:00+0100 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4150 |bMagazijn |cM-KUNST |dMagazijn (vraag aan infobalie) : |e@ |lM-KUNST |p042936 |wN |xSeq: 4 [Magazijn] |yB5 |3Magazijn |68073163 |92007-01-22T00:00+0100 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4170 |bJeugd info: vrije tijd - kunst |cVRKUN |dJeugdinfo (geel): Vrije tijd - Kunst |e@ |hVRKUN |pGI0522139 |wN |xSeq: 5 |yB5 |2BZJ |68073164 |92006-10-05T00:00+0200 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4180 |bJeugd Non Fiction |c700.4 COUP |d[Jeugd Non Fiction] |e@ |l700.4 COUP |pHA1426702 |wN |xSeq: 6 |yB5 |2BSJ |68073165 |92008-01-08T00:00+0100 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4230 |bJEUGD THEMA (aanvragen aan de balie) |cJ/KUNST |e@ |lJ/KUNST |pIP2085437 |wN |xSeq: 7 |yB5 |68073166 |92006-09-29T00:00+0200 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4230 |bJeugd info: vrije tijd - kunst |cKunst |dJeugdinfo (geel): Vrije tijd - Kunst |eBZJ |hVRKUN |pIP2084708 |wN |xSeq: 8 |yB5 |2BZJ |68073167 |92006-09-11T00:00+0200 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4329 |bJeugd info: vrije tijd - kunst |cVRKUN |dInformatie Jeugd (geel) : Vrije tijd - Kunst |e@ |hVRKUN |pKR7953437 |wN |xSeq: 9 |yB5 |2BZJ |68073168 |92020-01-31T00:00+0100 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4400 |bJeugd info: vrije tijd - kunst |cVRKUN |dJeugdinfo (geel): Vrije tijd - Kunst |e@ |hVRKUN |pMN1819968 |wN |xSeq: 10 |yB5 |2BZJ |68073169 |92006-10-17T00:00+0200 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4460 |bJeugd info: vrije tijd - kunst |cVRKUN |dJeugdinfo (geel): Vrije tijd - Kunst |e@ |hVRKUN |pOK2131676 |wN |xSeq: 11 |yB5 |2BZJ |68073170 |92006-09-22T00:00+0200 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4510 |bJeugd info: vrije tijd - kunst |cVRKUN |e@ |hVRKUN |pPO0814946 |wN |xSeq: 12 [12,95 euro (HE)] |yB5 |2BZJ |68073171 |92007-07-13T00:00+0200 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4530 |bVERDIEPING 2 : BABILLE : Vrije tijd-kunst |cVRKUN |dVERDIEPING 2 : BABILLE : DOEN INFO (GEEL) : VRIJE TIJD-KUNST |e@ |hVRKUN |pRL3967239 |wN |xSeq: 13 |yB5 |2BZJ |68073172 |92007-04-18T00:00+0200 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4541 |bMagazijn : Schoolcollectie : |cVRKUN |e@ |hVRKUN |pRL4424727 |wN |xSeq: 14 |yB5 |2BZJ |68073173 |92007-08-13T00:00+0200 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4570 |bJeugd info: vrije tijd - kunst |cVRKUN |dJeugdinfo (geel): Vrije tijd - Kunst |e@ |hVRKUN |pTH0640751 |wN |xSeq: 15 |yB5 |2BZJ |68073174 |92006-11-20T00:00+0100 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4560 |bJeugd - Info : Vrije tijd |cVRKUN |dJeugd - Info : Vrije tijd - Kunst |e@ |hVRKUN |pTI0569267 |wN |xSeq: 16 |yB5 |2BZJ |68073175 |92006-11-20T00:00+0100 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4580 |bJeugd informatief 6-8 jaar |cVRKNU |dJEUGD : INFO 6+ (gele rekken) |e@ |hVRKNU |pVN0825077 |wN |xSeq: 17 |yB5 |2BZJ |68073176 |92006-09-14T00:00+0200 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4580 |bJeugd informatief 6-8 jaar |cVRKNU |dJEUGD : INFO 6+ (gele rekken) |e@ |hVRKNU |pVN0826014 |wN |xSeq: 18 |yB5 |2BZJ |68073177 |92006-10-18T00:00+0200 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4590 |bKleuter info: vrije tijd |cKZKUN C |dinformatief jeugd -8 : Vrije Tijd |e@ |hKZKUN |lC |p38790002795500 |wN |xSeq: 19 |yB5 |2BZK |68073178 |92012-04-16T00:00+0200 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4630 |bJeugd info: vrije tijd - kunst |cVRKUN |dINFORMATIEF +9 JAAR : VRIJE TIJD-KUNST |e@ |hVRKUN |pWN0758701 |wN |xSeq: 20 |yB5 |2BZJ |68073179 |92008-02-28T00:00+0100 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4611 |bThemapakket kunst |c2 |dThemapakket kunst (enkel met klaspasje) |e@ |l2 |pWV3390810 |wN |xSeq: 21 |yZT |68073180 |92012-01-17T00:00+0100 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4611 |bThemapakket kunst |c2 |dThemapakket kunst (enkel met klaspasje) |e@ |l2 |pWV3469328 |wN |xSeq: 22 |yZT |68073181 |92012-01-17T00:00+0100 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4610 |bThemapakket kunst |c1 |dThemapakket kunst (enkel op klaspas) |e@ |l1 |pWV3078124 |wN |xSeq: 24 |yZT |68073183 |92010-05-06T00:00+0200 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4610 |bThemapakket kunst |c1 |dThemapakket kunst (enkel op klaspas) |e@ |l1 |pWV3078132 |wN |xSeq: 25 |yZT |68073184 |92010-05-06T00:00+0200 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4612 |bKleuter: vrije tijd |cKZKUN |dJeugd kleuters |e@ |hKZKUN |pWV275794X |wN |xSeq: 26 |yB5 |2BZK |68073185 |92007-01-11T00:00+0100 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4140 |bgrabbelbak |cKunst |eBZJ |hVRKUN |p2006/1456 |wN |yB5 |2BZJ |612239231 |92006-10-09T00:00+0200 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4080 |bJeugd informatief |cVRKUN |dJEUGD : INFORMATIE |e@ |hVRKUN |pBR3497798 |wN |yB5 |2BZJ |612541792 |92006-12-14T00:00+0100 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4084 |bJeugd informatief |cVRKUN |dJEUGD : INFORMATIE |e@ |hVRKUN |pBR10090037 |wN |xSeq: 2 |yB5 |2BZJ |612541793 |92006-10-30T00:00+0100 |id19596362 |nmrest596362
df852 |a4087 |bJeugd informatief |cVRKUN |dJEUGD : INFORMATIE |e@ |hVRKUN |pBR10077278 |wN |xSeq: 3 |yB5 |2BZJ |612541794 |92006-12-13T00:00+0100 |id19596362 |nmrest596362
df999## |aVRKUN |bKunst |i6-8 |zJN liggend 2*9
df999## |bKunst |cVRKUN |g6-8 |zJN staand 2*9
meta_author |tpersonal |fKaty |lCouprie |rCouprie, Katy |caut |9Katy Couprie
meta_author |tpersonal |fAntonin |lLouchard |rLouchard, Antonin |caut |9Antonin Louchard
meta_isbn9789020966114
meta_isbnyear97890209661142006
meta_subject |tKunst bekijken
meta_subject |tKunst bekijken |lKunst ; fotoboeken |lkunst |lAssociaties |lInformatieve werken |lKunst (jeugd informatief) |lKunst bekijken (jeugd informatief) |lVrije tijd (jeugd informatief) |id19596362 |nmrest596362
meta_titleIn het museum : ik zie, ik zie wat jij niet ziet
meta_vlaccid2986133
branches |aZBB |rss20140407
branches |a4000 |sJeugd Info 6-8 jaar |mVRKUN |zVRKUN |bOS288805X |wN |kB5 |rss20060921 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4040 |sjeugd informatief |mJ 700.7 |snon-fictie jeugdafdeling: |b0663860 |wN |kB5 |rss20070209 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4020 |sJeugd info: vrije tijd - kunst |mVRKUN |sJeugdinfo: Vrije tijd - Kunst |zVRKUN |bAZ0677892 |wN |kB5 |rss20061201 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4060 |sKLEINE BIB : TIENERKAMER (+9) ZJVRIJ - Jeugd info: vr.t./ku. |mVRKUN |sKLEINE BIB : TIENERKAMER (+9) INFORMATIEVE BOEKEN |zVRKUN |bBB1378996 |wN |kB5 |rss20090303 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4150 |sMagazijn |mM-KUNST |sMagazijn (vraag aan infobalie) : |b042936 |wN |kB5 |xMagazijn |rss20070122 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4170 |sJeugd info: vrije tijd - kunst |mVRKUN |sJeugdinfo (geel): Vrije tijd - Kunst |zVRKUN |bGI0522139 |wN |kB5 |rss20061005 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4180 |sJeugd Non Fiction |m700.4 COUP |s[Jeugd Non Fiction] |bHA1426702 |wN |kB5 |rss20080108 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4230 |sJEUGD THEMA (aanvragen aan de balie) |mJ/KUNST |bIP2085437 |wN |kB5 |rss20060929 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4230 |sJeugd info: vrije tijd - kunst |mKunst |sJeugdinfo (geel): Vrije tijd - Kunst |zVRKUN |bIP2084708 |wN |kB5 |rss20060911 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4329 |sJeugd info: vrije tijd - kunst |mVRKUN |sInformatie Jeugd (geel) : Vrije tijd - Kunst |zVRKUN |bKR7953437 |wN |kB5 |rss20200131 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4400 |sJeugd info: vrije tijd - kunst |mVRKUN |sJeugdinfo (geel): Vrije tijd - Kunst |zVRKUN |bMN1819968 |wN |kB5 |rss20061017 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4460 |sJeugd info: vrije tijd - kunst |mVRKUN |sJeugdinfo (geel): Vrije tijd - Kunst |zVRKUN |bOK2131676 |wN |kB5 |rss20060922 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4510 |sJeugd info: vrije tijd - kunst |mVRKUN |zVRKUN |bPO0814946 |wN |kB5 |rss20070713 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4530 |sVERDIEPING 2 : BABILLE : Vrije tijd-kunst |mVRKUN |sVERDIEPING 2 : BABILLE : DOEN INFO (GEEL) : VRIJE TIJD-KUNST |zVRKUN |bRL3967239 |wN |kB5 |rss20070418 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4541 |sMagazijn : Schoolcollectie : |mVRKUN |zVRKUN |bRL4424727 |wN |kB5 |rss20070813 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4570 |sJeugd info: vrije tijd - kunst |mVRKUN |sJeugdinfo (geel): Vrije tijd - Kunst |zVRKUN |bTH0640751 |wN |kB5 |rss20061120 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4560 |sJeugd - Info : Vrije tijd |mVRKUN |sJeugd - Info : Vrije tijd - Kunst |zVRKUN |bTI0569267 |wN |kB5 |rss20061120 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4580 |sJeugd informatief 6-8 jaar |mVRKNU |sJEUGD : INFO 6+ (gele rekken) |zVRKNU |bVN0825077 |wN |kB5 |rss20060914 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4580 |sJeugd informatief 6-8 jaar |mVRKNU |sJEUGD : INFO 6+ (gele rekken) |zVRKNU |bVN0826014 |wN |kB5 |rss20061018 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4590 |sKleuter info: vrije tijd |mKZKUN C |sinformatief jeugd -8 : Vrije Tijd |zKZKUN |b38790002795500 |wN |kB5 |rss20120416 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4630 |sJeugd info: vrije tijd - kunst |mVRKUN |sINFORMATIEF +9 JAAR : VRIJE TIJD-KUNST |zVRKUN |bWN0758701 |wN |kB5 |rss20080228 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4611 |sThemapakket kunst |m2 |sThemapakket kunst (enkel met klaspasje) |bWV3390810 |wN |kZT |rss20120117 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4611 |sThemapakket kunst |m2 |sThemapakket kunst (enkel met klaspasje) |bWV3469328 |wN |kZT |rss20120117 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4610 |sThemapakket kunst |m1 |sThemapakket kunst (enkel op klaspas) |bWV3078124 |wN |kZT |rss20100506 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4610 |sThemapakket kunst |m1 |sThemapakket kunst (enkel op klaspas) |bWV3078132 |wN |kZT |rss20100506 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4612 |sKleuter: vrije tijd |mKZKUN |sJeugd kleuters |zKZKUN |bWV275794X |wN |kB5 |rss20070111 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4140 |sgrabbelbak |mKunst |zVRKUN |b2006/1456 |wN |kB5 |rss20061009 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4080 |sJeugd informatief |mVRKUN |sJEUGD : INFORMATIE |zVRKUN |bBR3497798 |wN |kB5 |rss20061214 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4084 |sJeugd informatief |mVRKUN |sJEUGD : INFORMATIE |zVRKUN |bBR10090037 |wN |kB5 |rss20061030 |id19596362 |nmrest596362
branches |a4087 |sJeugd informatief |mVRKUN |sJEUGD : INFORMATIE |zVRKUN |bBR10077278 |wN |kB5 |rss20061213 |id19596362 |nmrest596362
frabl
38AFBF9F08F1ACA0
key1
tout un louvre
key2
couprie,katy
mat
zbbBook
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
in Het museum