Debug informatie:
ID=0310389249 ∙ extID=|library/marc/vlacc|10389249 ∙ BSID=library\m\vlacc\rest
material=zbbBook ∙ language=dut ∙ languageo=ger ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=300 ∙ hl_cnt=23 ∙ gl_hl_cnt=75 ∙ date_ent=20220223 ∙ date_mut=20220825 ∙ nbd_sum=true ∙ nbd_rev=true ∙ news_rev=false
idbrongevonden opmatch regel (debug)
4118808wise-westvlaanderen: rest
veldbevattoegevoegd van id
_ImportTime2022-03-02 00:02:39
marcleader00909aam a2200301 4500
cf00110389249
cf00520220825092648.0
cf008220223s2022 0 dut
df020## |a9789018048860 |9paperback
df035## |a9789018048860
df035## |aBBA000334943
df040## |aBoekenBank |bdut |cOpen Vlacc
df041## |hger
df084## |a993 |9Ierland
df100## |aBiege, Bernd |4aut
df245#0 |aIerland |ctekst Bernd Biege ; herziening Silke Bouman |hBOEK
df250## |aTweede, herziene druk
df260## |aDen Haag |bUitgeverij ANWB |c© 2022
df300## |a128 p. |bill. |ekaart
df365## |b12.99 |cEUR
df490## |aANWB extra
df521## |avolwassenen
df534## |aIrland
df650## |aIerland |xreisgidsen |9vtr
df693#2 |9LAIEIE |aLanden |xLanden |yIerland |zIerland
df700## |aBouman Silke |4adp
df852 |a4530 |bVERDIEPING 3 : SIBERIË : Reisgidsen |cIerland 993 |dVERDIEPING 3 : SIBERIË : REISGIDSEN : |eBSV |h993 |p30003008011068 |qL-IERLA |wN |yB3 |1N |2BSV |624216468 |92022-07-08T00:00+0200 |id194118808 |nmrest4118808
df852 |a4531 |bVolwassenen non-fictie |cIerland 993 |dVOLW. : NON FICTIE : |eBSV |h993 |p30003008010627 |qL-IERLA |wN |yB3 |1N |2BSV |624216655 |92022-07-13T00:00+0200 |id194118808 |nmrest4118808
df852 |a4280 |bVolwassenen informatief |cIERLAND 993 |dVolwassenen Non-Fictie |eX |lIERLAND 993 |p30003008137360 |wN |yB3 |1N |2X |3+ kaart |625445234 |92022-06-28T00:00+0200 |id194118808 |nmrest4118808
df852 |a4281 |bVolwassenen informatief |cIERLAND 993 |dVolwassenen Non-Fictie |eBSV |lIERLAND 993 |p30003013615872 |wN |yB3 |1N |2BSV |3kaart |625448188 |92022-06-24T00:00+0200 |id194118808 |nmrest4118808
df852 |a4620 |bBibplatform Informatief: landen |cIerland: Ierland |dBibplatform Info: Landen |eBZV |hLAIEIE |p30003008054180 |wN |yB3 |1N |2BZV |625457742 |92022-07-15T00:00+0200 |id194118808 |nmrest4118808
df852 |a4220 |bVolwassenen informatief |cIerland: Ierland |dInformatieve boeken (volwassenen) |eBZV |hLAIEIE |p30002002689646 |wN |yB3 |1N |2BZV |625458679 |92022-07-08T00:00+0200 |id194118808 |nmrest4118808
df852 |a4430 |bInformatief: landen |cIerland: Ierland |dInfo: Landen |eBZV |hLAIEIE |p30003006154331 |wN |yB3 |1N |2BZV |625489136 |92022-08-05T00:00+0200 |id194118808 |nmrest4118808
df852 |a4070 |bInformatief: landen |cIerland: Ierland BIEG |dInfo: Landen |eBZV |hLAIEIE |jBIEG |p30003007309712 |wN |yB3 |1N |2BZV |625498998 |92022-07-20T00:00+0200 |id194118808 |nmrest4118808
df852 |a4590 |bVolwassenen informatief |cIERL 993 |dinformatief volwassenen |eX |lIERL 993 |p30003004800865 |wN |yZT |1N |2X |625520718 |92022-07-05T00:00+0200 |id194118808 |nmrest4118808
df852 |a4490 |bVolwassenen informatief |cIerland 993 |dVolwassen Non Fictie |eBSV |h993 |p30003002267685 |qL-IERLA |wN |yB3 |1N |2BSV |625540024 |92022-07-08T00:00+0200 |id194118808 |nmrest4118808
df852 |a4600 |bInformatief: landen |cIerland: Ierland |dInfo: Landen |eBZV |hLAIEIE |p30003000524846 |wN |yB3 |1N |2BZV |625542693 |92022-07-09T00:00+0200 |id194118808 |nmrest4118808
df852 |a4601 |bInformatief: landen |cIerland: Ierland |dInfo: Landen |eBZV |hLAIEIE |p30003000524847 |wN |yB3 |1N |2BZV |625542696 |92022-07-09T00:00+0200 |id194118808 |nmrest4118808
df852 |a4180 |bVolwassenen Non Fiction |cEu-ierl-993 BIEG |d[Volwassenen Non Fiction] |eX |lEu-ierl-993 BIEG |p30003000284595 |wN |yB3 |1N |2X |625546645 |92022-07-12T00:00+0200 |id194118808 |nmrest4118808
df852 |a4610 |bInformatief: landen |cIerland: Ierland BIEG |dInfo: Landen |eBZV |hLAIEIE |jBIEG |p30003004811252 |wN |yB3 |1N |2BZV |625548102 |92022-09-06T00:00+0200 |id194118808 |nmrest4118808
df852 |a4000 |bVolwassenen Aardrijkskunde [kast 19-21] |cIerland 993 BIEG |eBSV |h993 |jBIEG |p30003016746672 |qL-IERLA |wN |yB3 |1N |2BSV |625563005 |92022-07-14T00:00+0200 |id194118808 |nmrest4118808
df852 |a4300 |bInformatief: landen |cIerland: Ierland |dInfo: Landen |eBZV |hLAIEIE |p30003006496171 |wN |yB3 |1N |2BZV |625575531 |92022-07-19T00:00+0200 |id194118808 |nmrest4118808
df852 |a4080 |b1e verdieping Volwassenen informatief |cIerland: Ierland BIEG |d1e verdieping Volw. Informatie |eBZV |hLAIEIE |jBIEG |p30003017227938 |wN |yB3 |1N |2BZV |625598461 |92022-07-26T00:00+0200 |id194118808 |nmrest4118808
df852 |a4310 |bInformatief: landen |cIerland: Ierland BIEG |dINFO : Landen : BENEDEN |eBZV |hLAIEIE |jBIEG |p30003002614642 |wN |yB3 |1N |2BZV |625656848 |92022-08-10T00:00+0200 |id194118808 |nmrest4118808
df852 |a4380 |bVolwassen - informatief |cIerland 993 BIEG |eBSV |h993 |jBIEG |p30003000155304 |qL-IERLA |wN |yB3 |1N |2BSV |625713368 |92022-08-24T00:00+0200 |id194118808 |nmrest4118808
df852 |a4030 |bVolwassenen |cLanden # Ierland: Ierland Ierl 993 |e@ |hLAIEIE |lIerl 993 |p20220760 |wN |x[18] |yB2 |1N |2BZV |625847910 |92022-07-04T00:00+0200 |id194118808 |nmrest4118808
df852 |a4110 |bVolwassenen |cLanden # Ierland: Ierland |dSijsele) Volwassenenafdeling |e@ |hLAIEIE |p2022/1152 |wN |xStandaard boekhandel |yB2 |1N |2BZV |3Kaarten : 1 |625886572 |92022-07-04T00:00+0200 |id194118808 |nmrest4118808
df999## |aIerland |bIerland |cLA |d2022 |fBIEG |zVN ZIZO 2*9
df999## |aIerland |c993 |d2022 |fBIEG |zVN SISO 2*9
meta_author |tpersonal |fBernd |lBiege |rBiege, Bernd |caut |9Bernd Biege
meta_author |tpersonal |fBouman |lSilke |rBouman Silke |cadp |9Bouman Silke
meta_isbn9789018048860
meta_isbnyear97890180488602022
meta_subject |tIerland ; reisgidsen
meta_subject |lIerland |lreisgidsen |id194118808 |nmrest4118808
meta_titleIerland
meta_vlaccid10389249
branches |aZBB |rss20220825
branches |a4530 |mIerland 993 |sVERDIEPING 3 : SIBERIË : REISGIDSEN : |z993 |b30003008011068 |wN |kB3 |rss20220708 |id194118808 |nmrest4118808
branches |a4531 |mIerland 993 |sVOLW. : NON FICTIE : |z993 |b30003008010627 |wN |kB3 |rss20220713 |id194118808 |nmrest4118808
branches |a4280 |mIERLAND 993 |sVolwassenen Non-Fictie |b30003008137360 |wN |kB3 |x+ kaart |rss20220628 |id194118808 |nmrest4118808
branches |a4281 |mIERLAND 993 |sVolwassenen Non-Fictie |b30003013615872 |wN |kB3 |xkaart |rss20220624 |id194118808 |nmrest4118808
branches |a4620 |mIerland: Ierland |sBibplatform Info: Landen |zLAIEIE |b30003008054180 |wN |kB3 |rss20220715 |id194118808 |nmrest4118808
branches |a4220 |mIerland: Ierland |sInformatieve boeken (volwassenen) |zLAIEIE |b30002002689646 |wN |kB3 |rss20220708 |id194118808 |nmrest4118808
branches |a4430 |mIerland: Ierland |sInfo: Landen |zLAIEIE |b30003006154331 |wN |kB3 |rss20220805 |id194118808 |nmrest4118808
branches |a4070 |mIerland: Ierland BIEG |sInfo: Landen |zLAIEIE |b30003007309712 |wN |kB3 |rss20220720 |id194118808 |nmrest4118808
branches |a4590 |mIERL 993 |sinformatief volwassenen |b30003004800865 |wN |kZT |rss20220705 |id194118808 |nmrest4118808
branches |a4490 |mIerland 993 |sVolwassen Non Fictie |z993 |b30003002267685 |wN |kB3 |rss20220708 |id194118808 |nmrest4118808
branches |a4600 |mIerland: Ierland |sInfo: Landen |zLAIEIE |b30003000524846 |wN |kB3 |rss20220709 |id194118808 |nmrest4118808
branches |a4601 |mIerland: Ierland |sInfo: Landen |zLAIEIE |b30003000524847 |wN |kB3 |rss20220709 |id194118808 |nmrest4118808
branches |a4180 |mEu-ierl-993 BIEG |s[Volwassenen Non Fiction] |b30003000284595 |wN |kB3 |rss20220712 |id194118808 |nmrest4118808
branches |a4610 |mIerland: Ierland BIEG |sInfo: Landen |zLAIEIE |b30003004811252 |wN |kB3 |rss20220906 |id194118808 |nmrest4118808
branches |a4000 |mIerland 993 BIEG |z993 |b30003016746672 |wN |kB3 |rss20220714 |sVolwassenen Aardrijkskunde [kast 19-21] |id194118808 |nmrest4118808
branches |a4300 |mIerland: Ierland |sInfo: Landen |zLAIEIE |b30003006496171 |wN |kB3 |rss20220719 |id194118808 |nmrest4118808
branches |a4080 |mIerland: Ierland BIEG |s1e verdieping Volw. Informatie |zLAIEIE |b30003017227938 |wN |kB3 |rss20220726 |id194118808 |nmrest4118808
branches |a4310 |mIerland: Ierland BIEG |sINFO : Landen : BENEDEN |zLAIEIE |b30003002614642 |wN |kB3 |rss20220810 |id194118808 |nmrest4118808
branches |a4380 |mIerland 993 BIEG |z993 |b30003000155304 |wN |kB3 |rss20220824 |sVolwassen - informatief |id194118808 |nmrest4118808
branches |a4030 |mLanden # Ierland: Ierland Ierl 993 |zLAIEIE |b20220760 |wN |kB2 |rss20220704 |sVolwassenen |id194118808 |nmrest4118808
branches |a4110 |mLanden # Ierland: Ierland |sSijsele) Volwassenenafdeling |zLAIEIE |b2022/1152 |wN |kB2 |xKaarten : 1 |rss20220704 |id194118808 |nmrest4118808
frabl
66FC406F41F1ACA0
key1
irland
key2
biege,bernd
mat
zbbBook
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
Ierland