Debug informatie:
ID=032548014 ∙ extID=|library/marc/vlacc|2548014 ∙ BSID=library\m\vlacc\rest
material=zbbBook ∙ language=dut ∙ languageo=eng ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=ageAdults ∙ rose_rnk=168 ∙ hl_cnt=20 ∙ gl_hl_cnt=84 ∙ date_ent=20030226 ∙ date_mut=20131002 ∙ nbd_sum=true ∙ nbd_rev=true ∙ news_rev=false
idbrongevonden opmatch regel (debug)
508255wise-limburg: rest
299703library/v/limburg/houthalen-helchterenisbnyear: 97890243836032003rest
veldbevattoegevoegd van id
_ImportTime2013-01-07 16:51:11
marcleader00766aam a2200253 4500
cf0012548014
cf00520131002083311.0
cf008030226s2003 0 dut
df020## |a9789024383603
df040## |aVLACC I |bdut |cOpen Vlacc
df041## |heng
df084## |a624.8
df100## |aLevine, Shar |4aut
df245#0 |aDolle knutselpret met ballonnen |hBOEK
df260## |aAartselaar |bDeltas |ccop. 2003
df300## |a94 p. |bill.
df365## |b8,95 |cEUR
df500## |aOmslagondertitel : Leuke dierenfiguren maken en 101 andere ideeen met ballonnen
df521## |avolwassenen
df534## |aThe ultimate balloon book
df650## |aBallonnen |9vtr
df650## |aKnutselen |9vtr
df693#2 |9CBKNKN |aVrije tijd |xCreatief bezig |yKnutselen |zKnutselen
df700## |aOuchi, Michael |4aut
df852 |a2000 |bVolwassenen informatief |cCreatief bezig # Knutselen: Knutselen |e@ |hCBKNKN |p2003/1100 |wN |yB3 |1N |2BZV |617431 |92003-04-22T00:00+0200 |id17508255 |nmrest508255
df852 |a2040 |bGelijkvloers Jeugd informatief |cKnutselen # Knutselen |e@ |hVRKNU |p1120206157 |wN |xA2003 POESP |yB5 |1N |2BZJ |62342214 |92003-06-17T00:00+0200 |id17508255 |nmrest508255
df852 |a2050 |bJeugd (0) Jeugd info: vrije tijd - kunst |cKnutselen # Knutselen |e@ |hVRKNU |p11063478262 |wN |xA17 - G - 0,00 Seq: 2 |yB5 |1N |2BZJ |62342215 |92017-06-10T00:00+0200 |id17508255 |nmrest508255
df852 |a2080 |bJeugd info: vrije tijd - kunst |cKnutselen # Knutselen (GEEL) |e@ |hVRKNU |l(GEEL) |p1124019409X |wN |xaw 08 503 Seq: 3 |yB5 |1N |2BZJ |62342216 |92008-05-23T00:00+0200 |id17508255 |nmrest508255
df852 |a2100 |bInformatief: vrije tijd |cCreatief bezig # Knutselen: Knutselen |e@ |hCBKNKN |p130337006384876 |wN |xa2009 Seq: 4 |yB3 |1N |2BZV |62342217 |92009-02-24T00:00+0100 |id17508255 |nmrest508255
df852 |a2110 |bVolwassenen informatief |c624.8 |e@ |l624.8 |p11180891187 |wN |xH 2009/07 Seq: 5 |yB3 |1N |2BSV |62342218 |92009-08-14T00:00+0200 |id17508255 |nmrest508255
df852 |a2130 |bJeugd info: vrije tijd - kunst |cKnutselen # Knutselen (GEEL) |e@ |hVRKNU |l(GEEL) |p11260285429 |wN |xA2008 Seq: 6 |yB5 |1N |2BZJ |62342219 |92008-12-04T00:00+0100 |id17508255 |nmrest508255
df852 |a2140 |bJeugd informatief |cKnutselen # Knutselen |e@ |hVRKNU |p113002004077903 |wN |xa2605 8.95 EUR Seq: 9 |yB5 |1N |2BZJ |62342222 |92005-12-09T00:00+0100 |id17508255 |nmrest508255
df852 |a2150 |bGelijkvloers Jeugd info: vrije tijd - kunst |cKnutselen # Knutselen |e@ |hVRKNU |p891039716 |wN |xa2008 POES Seq: 10 |yB5 |1N |2BZJ |62342223 |92008-06-03T00:00+0200 |id17508255 |nmrest508255
df852 |a2160 |bJeugd informatief |c624.8 |e@ |l624.8 |p112533000077 |wN |x8.95 EUR Seq: 11 |yB5 |1N |2BZJ |62342224 |92005-01-07T00:00+0100 |id17508255 |nmrest508255
df852 |a2230 |bKelder Jeugd informatief |cKnutselen # Knutselen |e@ |hVRKNU |p113106007314621 |wN |xSeq: 12 |yB5 |1N |2BZJ |62342225 |92006-05-16T00:00+0200 |id17508255 |nmrest508255
df852 |a2230 |bKelder Jeugd informatief |cKnutselen # Knutselen |e@ |hVRKNU |p113106100296643 |wN |xSeq: 13 |yB5 |1N |2BZJ |62342226 |92006-05-16T00:00+0200 |id17508255 |nmrest508255
df852 |a2230 |bKelder Jeugd informatief |cKnutselen # Knutselen |e@ |hVRKNU |p113106400102659 |wN |xSeq: 14 |yB5 |1N |2BZJ |62342227 |92006-05-16T00:00+0200 |id17508255 |nmrest508255
df852 |a2260 |bVolwassenen : non-fiction |cKnutselen: Knutselen LEVI |eBZV |hCBKNKN |jLEVI |p1304300001116 |wN |xa2011 Seq: 15 |yB3 |1N |2BZV |62342228 |92011-12-05T00:00+0100 |id17508255 |nmrest508255
df852 |a2300 |bJeugd informatief |cKnutselen # Knutselen |e@ |hVRKNU |p891208003263627 |wN |xSeq: 16 |yB5 |1N |2BZJ |62342229 |92009-01-06T00:00+0100 |id17508255 |nmrest508255
df852 |a2310 |bBoven Volwassenen informatief |c624.8 |e@ |l624.8 |p35008298110 |wN |x#7 |yB3 |1N |67173037 |92006-12-26T00:00+0100 |id17508255 |nmrest508255
df852 |a2320 |bJeugd informatief |cKnutselen |eBZJ |hVRKNU |p1268C03 |wN |x- [2,68] |yB5 |1N |2BZJ |67278334 |92011-01-18T00:00+0100 |id17508255 |nmrest508255
df852 |a2330 |bJeugd informatief |cpaars/624.8 |e@ |lpaars/624.8 |p30002727134 |wN |x#9 |yB5 |1N |67348160 |92007-03-26T00:00+0200 |id17508255 |nmrest508255
df852 |a2370 |bJeugd ZIZO |cKnutselen # Knutselen |dJeugd Informatief |e@ |hVRKNU |p2300/274 |wN |yB5 |1N |2BZJ |614198749 |92003-04-30T00:00+0200 |id17508255 |nmrest508255
df852 |a2380 |b1ste verdieping Volwassenen informatief |cCreatief bezig # Knutselen: Knutselen |d1ste verdieping volwassenen; informatief |e@ |hCBKNKN |p2003/2336 |wN |yB3 |1N |2BZV |614273681 |92003-06-12T00:00+0200 |id17508255 |nmrest508255
df852 |a2390 |bJeugd informatief |cKnutselen # Knutselen |dJeugd informatief |e@ |hVRKNU |p03102121 |wN |yB5 |1N |2BZJ |614367979 |92003-03-13T00:00+0100 |id17508255 |nmrest508255
meta_author |tpersonal |fShar |lLevine |rLevine, Shar |caut |9Shar Levine
meta_author |tpersonal |fMichael |lOuchi |rOuchi, Michael |caut |9Michael Ouchi
meta_isbn9789024383603
meta_isbnyear97890243836032003
meta_subject |tBallonnen |tKnutselen
meta_subject |lKnutselen ; Ballonnen |lBalonnen ; knutselen |lBalonnen |lBallons |lKnutselen (jeugd) |lBallonnen (jeugd) |lKnutselen met ballonnen |lknutselen van voorwerpen |ljeugd informatief : knutselen (geel) |lknutselen |l624.8 |fBricoler |id17508255 |nmrest508255
meta_titleDolle knutselpret met ballonnen
meta_vlaccid2548014
branches |aZBB |rss20131002
branches |a2000 |mCreatief bezig # Knutselen: Knutselen |zCBKNKN |b2003/1100 |wN |kB3 |rss20030422 |sVolwassenen informatief |id17508255 |nmrest508255
branches |a2040 |mKnutselen # Knutselen |zVRKNU |b1120206157 |wN |kB5 |rss20030617 |sGelijkvloers Jeugd informatief |id17508255 |nmrest508255
branches |a2050 |mKnutselen # Knutselen |zVRKNU |b11063478262 |wN |kB5 |rss20170610 |sJeugd (0) Jeugd info: vrije tijd - kunst |id17508255 |nmrest508255
branches |a2080 |mKnutselen # Knutselen (GEEL) |zVRKNU |b1124019409X |wN |kB5 |rss20080523 |sJeugd info: vrije tijd - kunst |id17508255 |nmrest508255
branches |a2100 |mCreatief bezig # Knutselen: Knutselen |zCBKNKN |b130337006384876 |wN |kB3 |rss20090224 |sInformatief: vrije tijd |id17508255 |nmrest508255
branches |a2110 |m624.8 |b11180891187 |wN |kB3 |rss20090814 |sVolwassenen informatief |id17508255 |nmrest508255
branches |a2130 |mKnutselen # Knutselen (GEEL) |zVRKNU |b11260285429 |wN |kB5 |rss20081204 |sJeugd info: vrije tijd - kunst |id17508255 |nmrest508255
branches |a2140 |mKnutselen # Knutselen |zVRKNU |b113002004077903 |wN |kB5 |rss20051209 |sJeugd informatief |id17508255 |nmrest508255
branches |a2150 |mKnutselen # Knutselen |zVRKNU |b891039716 |wN |kB5 |rss20080603 |sGelijkvloers Jeugd info: vrije tijd - kunst |id17508255 |nmrest508255
branches |a2160 |m624.8 |b112533000077 |wN |kB5 |rss20050107 |sJeugd informatief |id17508255 |nmrest508255
branches |a2230 |mKnutselen # Knutselen |zVRKNU |b113106007314621 |wN |kB5 |rss20060516 |sKelder Jeugd informatief |id17508255 |nmrest508255
branches |a2230 |mKnutselen # Knutselen |zVRKNU |b113106100296643 |wN |kB5 |rss20060516 |sKelder Jeugd informatief |id17508255 |nmrest508255
branches |a2230 |mKnutselen # Knutselen |zVRKNU |b113106400102659 |wN |kB5 |rss20060516 |sKelder Jeugd informatief |id17508255 |nmrest508255
branches |a2260 |mKnutselen: Knutselen LEVI |zCBKNKN |b1304300001116 |wN |kB3 |rss20111205 |sVolwassenen : non-fiction |id17508255 |nmrest508255
branches |a2300 |mKnutselen # Knutselen |zVRKNU |b891208003263627 |wN |kB5 |rss20090106 |sJeugd informatief |id17508255 |nmrest508255
branches |a2310 |m624.8 |b35008298110 |wN |kB3 |rss20061226 |sBoven Volwassenen informatief |id17508255 |nmrest508255
branches |a2320 |mKnutselen |zVRKNU |b1268C03 |wN |kB5 |rss20110118 |sJeugd informatief |id17508255 |nmrest508255
branches |a2330 |mpaars/624.8 |b30002727134 |wN |kB5 |rss20070326 |sJeugd informatief |id17508255 |nmrest508255
branches |a2370 |mKnutselen # Knutselen |sJeugd Informatief |zVRKNU |b2300/274 |wN |kB5 |rss20030430 |id17508255 |nmrest508255
branches |a2380 |mCreatief bezig # Knutselen: Knutselen |s1ste verdieping volwassenen; informatief |zCBKNKN |b2003/2336 |wN |kB3 |rss20030612 |id17508255 |nmrest508255
branches |a2390 |mKnutselen # Knutselen |sJeugd informatief |zVRKNU |b03102121 |wN |kB5 |rss20030313 |id17508255 |nmrest508255
branches |p200301944^OBHH^HB^ZJVRIJ^^JBNF^-^-^-^-^Jeugdinfo (geel): Vrije tijd - Kunst^VRKNU^^^^ |b200301944 |sZJVRIJ |kJBNF |zVRKNU |aOBHH_HB |rss20030528 |id0Z299703 |nmrest299703
frabl
293527620BF1ACA0
key1
the ultimate balloon book
key2
levine,shar
mat
zbbBook
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
Dolle knutselpret Met ballonnen