Debug informatie:
ID=0310178854 ∙ extID=|library/marc/vlacc|10178854 ∙ BSID=library\m\vlacc\rest
material=zbbBook ∙ language=dut ∙ languageo=eng ∙ type=Fictie ∙ targetaudience=age0-2;ageYouth ∙ rose_rnk=170 ∙ hl_cnt=11 ∙ gl_hl_cnt=85 ∙ date_ent=20181013 ∙ date_mut=20190220 ∙ nbd_sum=true ∙ nbd_rev=true ∙ news_rev=false
idbrongevonden opmatch regel (debug)
1344035wise-limburg: rest
veldbevattoegevoegd van id
_ImportTime2018-10-15 23:02:12
marcleader00891aam a2200313 4500
cf00110178854
cf00520190220111809.0
cf008181013s2019 1 dut
df020## |a9789048317257 |9hardback
df035## |a9789048317257
df035## |aBBA000236863
df040## |aBoekenBank |bdut |cOpen Vlacc
df041## |heng
df096## |9270 |aKinderboeken diversen
df100## |aTeckentrup, Britta |4ill
df245#0 |aKleuren |hBOEK
df260## |aUtrecht |bVeltman Uitgevers |c© 2019
df300## |a[20] p. |bill.
df365## |b8.99 |cEUR
df521## |a0-2
df534## |aColours
df650## |aPrentenboeken |9jge
df650## |aKartonboeken |9jge
df650## |aKleuren |9jth
df693#3 |9KZKLR |aLeren |xKleuren |yKleuren
df700## |aMcInerney, Joanna |4aut
df700## |aVerhagen, Kirsten |4aut
df852 |a2050 |bPop-up Jeugd (Lutgart) Verhalen peuters (lila) |e??? |p11063636331 |wN |yB4 |1N |62532769 |92019-04-26T00:00+0200 |id171344035 |nmrest1344035
df852 |a2100 |bJeugd bruin |cTECK |eX |jTECK |p0273632 |wN |yB4 |1N |2X |62550852 |92019-06-05T00:00+0200 |id171344035 |nmrest1344035
df852 |a2121 |bJeugd Peuterboeken |cKleuren T |eBZK |hKZKLR |jT |p11154226603 |wN |xa2019 |yB4 |1N |2BZK |62570378 |92019-07-15T00:00+0200 |id171344035 |nmrest1344035
df852 |a2150 |bGelijkvloers Peuterboeken |cKleuren T |eBZK |hKZKLR |jT |p8910011236 |wN |yB4 |1N |2BZK |62574111 |92019-07-18T00:00+0200 |id171344035 |nmrest1344035
df852 |a2240 |bPeuterboeken |cT |eX |lT |p15049011352 |wN |yB4 |1N |2X |62582084 |92019-08-05T00:00+0200 |id171344035 |nmrest1344035
df852 |a2310 |bBeneden Trappenwand |cP Teck |e@ |lP Teck |p35019502105 |wN |x- [8.99] |yB4 |1N |67193535 |92019-07-31T00:00+0200 |id171344035 |nmrest1344035
df852 |a2340 |bJeugd PeuterZIZO: leren |cKleuren # Kleuren T |e@ |hKZKLR |lT |pMM4008896 |wN |yB4 |1N |2BZK |67472228 |92019-04-17T00:00+0200 |id171344035 |nmrest1344035
df852 |a2350 |bPeuter: leren |cKleuren # Kleuren Jeugdafdeling -6 |e@ |hKZKLR |lJeugdafdeling -6 |p03016543513 |wN |yB4 |1N |2BZK |67558368 |92019-03-04T00:00+0100 |id171344035 |nmrest1344035
df852 |a2250 |bGelijkvloers Kleuter: leren |cKleuren karton |eBZK |hKZKLR |lkarton |p30004000039654 |wN |yB4 |1N |2BZK |612999451 |92020-06-16T00:00+0200 |id171344035 |nmrest1344035
df852 |a2380 |b1ste verdieping Kleuter |cKleuren # Kleuren T |d1ste verdieping peuter-kleuter; prentenboeken |e@ |hKZKLR |lT |p2019/2741 |wN |yB4 |1N |2BZK |614351809 |92019-03-18T00:00+0100 |id171344035 |nmrest1344035
df999## |aKZKLR |bKleuren |dpeuter |eT |zKleuter ZIZO 2*9
df999## |bKZKLR |cpeuter |dT |zKleuter ZIZO 2*4
meta_author |tpersonal |fBritta |lTeckentrup |rTeckentrup, Britta |cill |9Britta Teckentrup
meta_author |tpersonal |fJoanna |lMcInerney |rMcInerney, Joanna |caut |9Joanna McInerney
meta_author |tpersonal |fKirsten |lVerhagen |rVerhagen, Kirsten |caut |9Kirsten Verhagen
meta_isbn9789048317257
meta_isbnyear97890483172572019
meta_subject |tKleuren |gPrentenboeken |gKartonboeken
meta_subject |lprentenboeken |id171344035 |nmrest1344035
meta_titleKleuren
meta_vlaccid10178854
branches |aZBB |rss20190220
branches |a2050 |b11063636331 |wN |kB4 |rss20190426 |sPop-up Jeugd (Lutgart) Verhalen peuters (lila) |id171344035 |nmrest1344035
branches |a2100 |mTECK |b0273632 |wN |kB4 |rss20190605 |sJeugd bruin |id171344035 |nmrest1344035
branches |a2121 |mKleuren T |zKZKLR |b11154226603 |wN |kB4 |rss20190715 |sJeugd Peuterboeken |id171344035 |nmrest1344035
branches |a2150 |mKleuren T |zKZKLR |b8910011236 |wN |kB4 |rss20190718 |sGelijkvloers Peuterboeken |id171344035 |nmrest1344035
branches |a2240 |mT |b15049011352 |wN |kB4 |rss20190805 |sPeuterboeken |id171344035 |nmrest1344035
branches |a2310 |mP Teck |b35019502105 |wN |kB4 |rss20190731 |sBeneden Trappenwand |id171344035 |nmrest1344035
branches |a2340 |mKleuren # Kleuren T |zKZKLR |bMM4008896 |wN |kB4 |rss20190417 |sJeugd PeuterZIZO: leren |id171344035 |nmrest1344035
branches |a2350 |mKleuren # Kleuren Jeugdafdeling -6 |zKZKLR |b03016543513 |wN |kB4 |rss20190304 |sPeuter: leren |id171344035 |nmrest1344035
branches |a2250 |mKleuren karton |zKZKLR |b30004000039654 |wN |kB4 |rss20200616 |sGelijkvloers Kleuter: leren |id171344035 |nmrest1344035
branches |a2380 |mKleuren # Kleuren T |s1ste verdieping peuter-kleuter; prentenboeken |zKZKLR |b2019/2741 |wN |kB4 |rss20190318 |id171344035 |nmrest1344035
frabl
28E7FCB45DF1ACA0
key1
colours
key2
teckentrup,britta
mat
zbbBook
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
kleuren