Debug informatie:
ID=0310091355 ∙ extID=|library/marc/vlacc|10091355 ∙ BSID=library\m\vlacc\rest
material=zbbBook ∙ language=dut ∙ languageo=eng ∙ type=NonFictie ∙ targetaudience=age9-11;ageYouth ∙ rose_rnk=456 ∙ hl_cnt=19 ∙ gl_hl_cnt=152 ∙ date_ent=20170616 ∙ date_mut=20180117 ∙ nbd_sum=true ∙ nbd_rev=true ∙ news_rev=false
idbrongevonden opmatch regel (debug)
1268216wise-limburg: rest
471223library/v/limburg/houthalen-helchterenvlaccid: 10091355rest
veldbevattoegevoegd van id
_ImportTime2017-06-20 00:01:52
marcleader00848aam a2200301 4500
cf00110091355
cf00520180117131535.0
cf008170616s2018 0 dut
df020## |a9789463411257 |9hardback
df035## |a9789463411257
df035## |aBBA000199444
df040## |aBoekenBank |bdut |cOpen Vlacc
df041## |heng
df084## |a658.2
df096## |9212 |aGeschiedenis (< 12 jaar)
df100## |aFarndon, John |4aut
df245#4 |aEen piraat |hBOEK
df260## |aEtten-Leur |bCorona |c© 2018
df300## |a32 p. |bill.
df365## |b14 |cEUR
df490## |aKruip in de huid van ...
df521## |a9-11
df534## |aHow to live like a Caribbean pirate
df650## |aZeerovers |9jtr
df693#0 |9VESCH |aVERKEER |xSchepen
df700## |aViano, Tatio |4ill
df852 |a2000 |bJeugd informatief +8 |cSchepen # Schepen |e@ |hVESCH |p2018/850 |wN |x[14] - |yB5 |1N |2BZJ |664665 |92018-03-06T00:00+0100 |id171268216 |nmrest1268216
df852 |a2010 |bJeugd informatief |cSchepen # Schepen - |e@ |hVESCH |l- |p13011185565 |wN |x[pr : 14,00] - |yB5 |1N |2BZJ |694474 |92018-08-21T00:00+0200 |id171268216 |nmrest1268216
df852 |a2020 |bGelijkvloers Jeugd informatief |cSchepen # Schepen - |e@ |hVESCH |l- |p20180004051 |wN |yB5 |1N |2BZJ |6330508 |92018-01-30T00:00+0100 |id171268216 |nmrest1268216
df852 |a2100 |bJeugd info: verkeer |cSchepen # Schepen |e@ |hVESCH |p13030248795 |wN |xa2018 |yB5 |1N |2BZJ |62052509 |92018-06-28T00:00+0200 |id171268216 |nmrest1268216
df852 |a2190 |bJeugd Jeugdinfo |cSchepen # Schepen |dJeugd Weetboeken |e@ |hVESCH |p11051355711 |wN |xJ18 : 14.00 EUR Seq: 2 |yB5 |1N |2BZJ |62052510 |92018-02-01T00:00+0100 |id171268216 |nmrest1268216
df852 |a2210 |bJeugd informatief |cSchepen # Schepen |e@ |hVESCH |p11290070255421 |wN |x2018 Seq: 3 |yB5 |1N |2BZJ |62052511 |92018-04-11T00:00+0200 |id171268216 |nmrest1268216
df852 |a2211 |bJeugd informatief |cSchepen # Schepen |e@ |hVESCH |p11290070255413 |wN |x2018 Seq: 4 |yB5 |1N |2BZJ |62052512 |92018-04-11T00:00+0200 |id171268216 |nmrest1268216
df852 |a2120 |bJeugd Informatief |cSchepen # Schepen |e@ |hVESCH |p11178877771 |wN |xa18 Seq: 5 |yB5 |1N |2BZJ |62052513 |92018-01-30T00:00+0100 |id171268216 |nmrest1268216
df852 |a2270 |bJeugd informatief |cSchepen # Schepen |e@ |hVESCH |p12030501256285 |wN |xa2018 [14] Seq: 6 |yB5 |1N |2BZJ |62052514 |92018-10-16T00:00+0200 |id171268216 |nmrest1268216
df852 |a2310 |bBoven Jeugd informatief |cJ 658.2 |e@ |lJ 658.2 |p35018582187 |wN |yB5 |1N |67187927 |92018-05-17T00:00+0200 |id171268216 |nmrest1268216
df852 |a2340 |bJeugd JeugdZIZO: verkeer |cSchepen # Schepen - |dJeugd ZIZO: verkeer |e@ |hVESCH |l- |pMM4031847 |wN |yB5 |1N |2BZJ |67464391 |92018-05-09T00:00+0200 |id171268216 |nmrest1268216
df852 |a2350 |bJeugd info: verkeer |cSchepen # Schepen Jeugdafdeling informatief |e@ |hVESCH |lJeugdafdeling informatief |p03015773352 |wN |yB5 |1N |2BZJ |67550844 |92018-06-26T00:00+0200 |id171268216 |nmrest1268216
df852 |a2351 |bJeugd info: verkeer |cSchepen # Schepen Jeugdafdeling informatief |e@ |hVESCH |lJeugdafdeling informatief |p03101169776 |wN |yB5 |1N |2BZJ |67550845 |92018-06-26T00:00+0200 |id171268216 |nmrest1268216
df852 |a2353 |bJeugd info: verkeer |cSchepen # Schepen Jeugdafdeling informatief |e@ |hVESCH |lJeugdafdeling informatief |p03301131417 |wN |yB5 |1N |2BZJ |67550846 |92018-06-26T00:00+0200 |id171268216 |nmrest1268216
df852 |a2352 |bJeugd info: verkeer |cSchepen # Schepen Jeugdafdeling informatief |e@ |hVESCH |lJeugdafdeling informatief |p03201052359 |wN |yB5 |1N |2BZJ |67550847 |92018-06-26T00:00+0200 |id171268216 |nmrest1268216
df852 |a2050 |bJeugd (0) Jeugd info: verkeer |cSchepen |eBZJ |hVESCH |p30003006576414 |wN |yB5 |1N |2BZJ |614505519 |92020-11-17T00:00+0100 |id171268216 |nmrest1268216
df852 |a2200 |bJeugdinfo |cSchepen |eBZJ |hVESCH |p30004000294229 |wN |yB5 |1N |2BZJ |617353252 |92021-04-13T00:00+0200 |id171268216 |nmrest1268216
df999## |aVESCH |bSchepen |i9-11 |zJN liggend 2*9
df999## |bSchepen |cVESCH |g9-11 |zJN staand 2*9
meta_author |tpersonal |fJohn |lFarndon |rFarndon, John |caut |9John Farndon
meta_author |tpersonal |fTatio |lViano |rViano, Tatio |cill |9Tatio Viano
meta_isbn9789463411257
meta_isbnyear97894634112572018
meta_subject |tZeerovers
meta_subject |lpiraten |lschepen |id171268216 |nmrest1268216
meta_titleEen piraat
meta_vlaccid10091355
branches |aZBB |rss20180117
branches |a2000 |mSchepen # Schepen |zVESCH |b2018/850 |wN |kB5 |rss20180306 |sJeugd informatief +8 |id171268216 |nmrest1268216
branches |a2010 |mSchepen # Schepen - |zVESCH |b13011185565 |wN |kB5 |rss20180821 |sJeugd informatief |id171268216 |nmrest1268216
branches |a2020 |mSchepen # Schepen - |zVESCH |b20180004051 |wN |kB5 |rss20180130 |sGelijkvloers Jeugd informatief |id171268216 |nmrest1268216
branches |a2100 |mSchepen # Schepen |zVESCH |b13030248795 |wN |kB5 |rss20180628 |sJeugd info: verkeer |id171268216 |nmrest1268216
branches |a2190 |mSchepen # Schepen |sJeugd Weetboeken |zVESCH |b11051355711 |wN |kB5 |rss20180201 |id171268216 |nmrest1268216
branches |a2210 |mSchepen # Schepen |zVESCH |b11290070255421 |wN |kB5 |rss20180411 |sJeugd informatief |id171268216 |nmrest1268216
branches |a2211 |mSchepen # Schepen |zVESCH |b11290070255413 |wN |kB5 |rss20180411 |sJeugd informatief |id171268216 |nmrest1268216
branches |a2120 |mSchepen # Schepen |zVESCH |b11178877771 |wN |kB5 |rss20180130 |sJeugd Informatief |id171268216 |nmrest1268216
branches |a2270 |mSchepen # Schepen |zVESCH |b12030501256285 |wN |kB5 |rss20181016 |sJeugd informatief |id171268216 |nmrest1268216
branches |a2310 |mJ 658.2 |b35018582187 |wN |kB5 |rss20180517 |sBoven Jeugd informatief |id171268216 |nmrest1268216
branches |a2340 |mSchepen # Schepen - |sJeugd ZIZO: verkeer |zVESCH |bMM4031847 |wN |kB5 |rss20180509 |id171268216 |nmrest1268216
branches |a2350 |mSchepen # Schepen Jeugdafdeling informatief |zVESCH |b03015773352 |wN |kB5 |rss20180626 |sJeugd info: verkeer |id171268216 |nmrest1268216
branches |a2351 |mSchepen # Schepen Jeugdafdeling informatief |zVESCH |b03101169776 |wN |kB5 |rss20180626 |sJeugd info: verkeer |id171268216 |nmrest1268216
branches |a2353 |mSchepen # Schepen Jeugdafdeling informatief |zVESCH |b03301131417 |wN |kB5 |rss20180626 |sJeugd info: verkeer |id171268216 |nmrest1268216
branches |a2352 |mSchepen # Schepen Jeugdafdeling informatief |zVESCH |b03201052359 |wN |kB5 |rss20180626 |sJeugd info: verkeer |id171268216 |nmrest1268216
branches |a2050 |mSchepen |zVESCH |b30003006576414 |wN |kB5 |rss20201117 |sJeugd (0) Jeugd info: verkeer |id171268216 |nmrest1268216
branches |a2200 |mSchepen |zVESCH |b30004000294229 |wN |kB5 |rss20210413 |sJeugdinfo |id171268216 |nmrest1268216
branches |p201803382^OBHH^HB^ZJVERK^^JBNF^-^-^-^-^Jeugdinfo (rood): Verkeer^VESCH^^^^ |b201803382 |sZJVERK |kJBNF |zVESCH |aOBHH_HB |rss20180323 |id0Z471223 |nmrest471223
frabl
5D6580B2F3F1ACA0
key1
how to live like a caribbean pirate
key2
farndon,john
mat
zbbBook
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
een Piraat