Debug informatie:
ID=038471483 ∙ extID=|library/marc/vlacc|8471483 ∙ BSID=library\m\vlacc\rest
material=zbbBook ∙ language=dut ∙ type=Fictie ∙ targetaudience=age3-5;ageYouth ∙ rose_rnk=840 ∙ hl_cnt=0 ∙ gl_hl_cnt=140 ∙ date_ent=20120612 ∙ date_mut=20200929 ∙ nbd_sum=true ∙ nbd_rev=true ∙ news_rev=false
idbrongevonden opmatch regel (debug)
995456wise-brussel: rest
veldbevattoegevoegd van id
_ImportTime2013-01-07 21:48:39
marcleader00825aam a2200265 4500
cf0018471483
cf00520200929124550.0
cf008120612s2012 1 dut
df020## |a9789490378158 |9hardback
df035## |a9789490378158
df035## |aBBA000074666
df040## |aBoekenBank |bdut |cOpen Vlacc
df096## |9275 |aRijmpjes, versjes, liedjes
df100## |aKapitein Winokio |4aut
df245#3 |aDe winter van Kapitein Winokio |b25 winterliedjes en -versjes voor peuters en kleuters |hBOEK
df250## |a1
df260## |aSchelle |bKapitein Winokio |c2012
df300## |a53 p. |bill. |eCD
df365## |b21,95 |cEUR
df521## |a3-5
df650## |aLiedjes |9jge
df693#3 |9KZLIE |aVrije Tijd |xMuziek |yLiedjes
df700## |aVercruysse, Emilie |4pht
df852 |a5040 |bJeugdinfo: Vrije tijd - Kunst |cVRLIE |e@ |hVRLIE |p02650481808 |wN |xA20141830 SAL |yB5 |2BZJ |31 cd |613496280 |92014-12-12T00:00+0100 |id20995456 |nmrest995456
df852 |a5080 |bVerdieping 1 Minibib |cNATUUR : SEIZOENEN - WEER |e@ |lNATUUR : SEIZOENEN - WEER |p02025141615 |wN |yB4 |2BZK |31 cd |613496281 |92013-11-21T00:00+0100 |id20995456 |nmrest995456
df852 |a5060 |bCompact Disc |cD9 KAPI (MANDJE) |e@ |lD9 KAPI (MANDJE) |p0236132551X |wN |xd130222 |yC7 |613496282 |92013-06-13T00:00+0200 |id20995456 |nmrest995456
df852 |a5140 |bZizo Kleuter: Vrije Tijd |cKZLIE LIEDJES |e@ |hKZLIE |lLIEDJES |p92110001623 |wN |x2013 |yC7 |2BZK |3boek+cd |613496283 |92013-11-06T00:00+0100 |id20995456 |nmrest995456
df852 |a5140 |bZizo Kleuter: Vrije Tijd |cKZLIE LIEDJES |e@ |hKZLIE |lLIEDJES |p92110012269 |wN |x2012 |yC7 |2BZK |3boek+cd |613496284 |92013-01-09T00:00+0100 |id20995456 |nmrest995456
df852 |a5140 |bZizo Kleuter: Vrije Tijd |cKZLIE LIEDJES |e@ |hKZLIE |lLIEDJES |p92110031417 |wN |yC7 |2BZK |3+CD |613496285 |92020-05-27T00:00+0200 |id20995456 |nmrest995456
df852 |a5010 |bMagazijn |cVRIJE TIJD - KUNST : MUZIEK : LIEDJES |e@ |lVRIJE TIJD - KUNST : MUZIEK : LIEDJES |p02111431507 |wN |x2014 |yB5 |2BZK |31 cd |613496286 |92014-08-05T00:00+0200 |id20995456 |nmrest995456
df852 |a5010 |bMagazijn |cVRIJE TIJD - KUNST : MUZIEK : LIEDJES |e@ |lVRIJE TIJD - KUNST : MUZIEK : LIEDJES |p02111435814 |wN |x2014 |yB5 |2BZK |31 cd |613496287 |92014-05-23T00:00+0200 |id20995456 |nmrest995456
df852 |a5010 |bMagazijn |cVRIJE TIJD - KUNST : MUZIEK : LIEDJES |e@ |lVRIJE TIJD - KUNST : MUZIEK : LIEDJES |p02111435817 |wN |x2014 |yB5 |2BZK |31 cd |613496288 |92014-05-23T00:00+0200 |id20995456 |nmrest995456
df852 |a5010 |bMagazijn |cVRIJE TIJD - KUNST : MUZIEK : LIEDJES |e@ |lVRIJE TIJD - KUNST : MUZIEK : LIEDJES |p02111435818 |wN |x2014 |yB5 |2BZK |31 cd |613496289 |92014-05-23T00:00+0200 |id20995456 |nmrest995456
df852 |a5010 |bMagazijn |cZIZO JEUGD : VRIJE TIJD - KUNST : MUZIEK : LIEDJES |e@ |lZIZO JEUGD : VRIJE TIJD - KUNST : MUZIEK : LIEDJES |p02111435816 |wN |x2014 |yB5 |2BZK |31 cd |613496290 |92014-05-23T00:00+0200 |id20995456 |nmrest995456
df852 |a5012 |bJeugdinfo: Vrije tijd - Kunst |cVRLIE |e@ |hVRLIE |p02111435815 |wN |x2014 |yB5 |2BZJ |31 cd |613496291 |92014-05-23T00:00+0200 |id20995456 |nmrest995456
df852 |a5130 |bKleuter ZIZO: Vrije Tijd |cKZLIE |e@ |hKZLIE |p92080024987 |wN |x2012/3803 |yB4 |2BZK |31 cd |613496292 |92012-11-28T00:00+0100 |id20995456 |nmrest995456
df852 |a5130 |bMagazijn - Opvragen aan de Inf |cWINTER |dMagazijn - Opvragen aan de Infobalie | |e@ |lWINTER |p92080024484 |wN |x2012/3400 |yB5 |31 cd |613496293 |92013-01-02T00:00+0100 |id20995456 |nmrest995456
df852 |a5160 |bVerdieping 0 Jeugdinfo: vrije tijd - kunst |cVRLIE |e@ |hVRLIE |p028400632745 |wN |yB5 |2BZJ |613496294 |92014-02-14T00:00+0100 |id20995456 |nmrest995456
df852 |a5170 |bJeugd | Luisterboeken 2+ 4+ |cKZLIE W |e@ |hKZLIE |lW |p92050044595 |wN |x2015 |yB4 |2BZK |613496295 |92015-10-28T00:00+0100 |id20995456 |nmrest995456
df852 |a5180 |bLuisterboeken | |cKAPI |e@ |lKAPI |p20170020131 |wN |x[4e Druk (2017)] |yB4 |613496296 |92018-11-20T00:00+0100 |id20995456 |nmrest995456
df852 |a5190 |bJeugd | Liedjes |cJ LIED |lJ LIED |p11700383678 |wN |x2014/45 |yB4 |613496297 |92014-01-24T00:00+0100 |id20995456 |nmrest995456
df999## |aKZLIE |bLiedjes |eK |zKleuter ZIZO 2*9
df999## |bKZLIE |dK |zKleuter ZIZO 2*4
meta_author |tpersonal |fKapitein |lWinokio |rKapitein Winokio |caut |9Kapitein Winokio
meta_author |tpersonal |fEmilie |lVercruysse |rVercruysse, Emilie |cpht |9Emilie Vercruysse
meta_isbn9789490378158
meta_isbnyear97894903781582012
meta_subject |gLiedjes
meta_subject |gLiedjes |lkleuterliedjes |lliedjes |lWinter (kinderliedjes) |lLiedjes ; kleuters |lluisterboeken |lkleuters |lkinderliedjes |lwinter |lLiedjes ; kleuters (jeugd) |id20995456 |nmrest995456
meta_titleDe winter van Kapitein Winokio : 25 winterliedjes en -versjes voor peuters en kleuters
meta_vlaccid8471483
branches |aZBB |rss20200929
branches |a5040 |sJeugdinfo: Vrije tijd - Kunst |mVRLIE |zVRLIE |b02650481808 |wN |kB5 |x1 cd |rss20141212 |id20995456 |nmrest995456
branches |a5080 |sVerdieping 1 Minibib |mNATUUR : SEIZOENEN - WEER |b02025141615 |wN |kB4 |x1 cd |rss20131121 |id20995456 |nmrest995456
branches |a5060 |sCompact Disc |mD9 KAPI (MANDJE) |b0236132551X |wN |kC7 |rss20130613 |id20995456 |nmrest995456
branches |a5140 |sZizo Kleuter: Vrije Tijd |mKZLIE LIEDJES |zKZLIE |b92110001623 |wN |kC7 |xboek+cd |rss20131106 |id20995456 |nmrest995456
branches |a5140 |sZizo Kleuter: Vrije Tijd |mKZLIE LIEDJES |zKZLIE |b92110012269 |wN |kC7 |xboek+cd |rss20130109 |id20995456 |nmrest995456
branches |a5140 |sZizo Kleuter: Vrije Tijd |mKZLIE LIEDJES |zKZLIE |b92110031417 |wN |kC7 |x+CD |rss20200527 |id20995456 |nmrest995456
branches |a5010 |sMagazijn |mVRIJE TIJD - KUNST : MUZIEK : LIEDJES |b02111431507 |wN |kB5 |x1 cd |rss20140805 |id20995456 |nmrest995456
branches |a5010 |sMagazijn |mVRIJE TIJD - KUNST : MUZIEK : LIEDJES |b02111435814 |wN |kB5 |x1 cd |rss20140523 |id20995456 |nmrest995456
branches |a5010 |sMagazijn |mVRIJE TIJD - KUNST : MUZIEK : LIEDJES |b02111435817 |wN |kB5 |x1 cd |rss20140523 |id20995456 |nmrest995456
branches |a5010 |sMagazijn |mVRIJE TIJD - KUNST : MUZIEK : LIEDJES |b02111435818 |wN |kB5 |x1 cd |rss20140523 |id20995456 |nmrest995456
branches |a5010 |sMagazijn |mZIZO JEUGD : VRIJE TIJD - KUNST : MUZIEK : LIEDJES |b02111435816 |wN |kB5 |x1 cd |rss20140523 |id20995456 |nmrest995456
branches |a5012 |sJeugdinfo: Vrije tijd - Kunst |mVRLIE |zVRLIE |b02111435815 |wN |kB5 |x1 cd |rss20140523 |id20995456 |nmrest995456
branches |a5130 |sKleuter ZIZO: Vrije Tijd |mKZLIE |zKZLIE |b92080024987 |wN |kB4 |x1 cd |rss20121128 |id20995456 |nmrest995456
branches |a5130 |sMagazijn - Opvragen aan de Inf |mWINTER |sMagazijn - Opvragen aan de Infobalie | |b92080024484 |wN |kB5 |x1 cd |rss20130102 |id20995456 |nmrest995456
branches |a5160 |sVerdieping 0 Jeugdinfo: vrije tijd - kunst |mVRLIE |zVRLIE |b028400632745 |wN |kB5 |rss20140214 |id20995456 |nmrest995456
branches |a5170 |sJeugd | Luisterboeken 2+ 4+ |mKZLIE W |zKZLIE |b92050044595 |wN |kB4 |rss20151028 |id20995456 |nmrest995456
branches |a5180 |sLuisterboeken | |mKAPI |b20170020131 |wN |kB4 |rss20181120 |id20995456 |nmrest995456
branches |a5190 |sJeugd | Liedjes |mJ LIED |b11700383678 |wN |kB4 |rss20140124 |id20995456 |nmrest995456
frabl
28358610DDF1ACA0
key1
de winter van kapitein winokio
key2
kapitein winokio
mat
zbbBook
lang
dut
geïndexeerde woorden (in freetext zoek index)
De winter van Kapitein Winokio